Ahad, 21 Oktober 2012

TEKNIK MUDAH BAHAGI


tips mudah matematik

 
1,851 
    

POWER POINT


Power Point Mengajar Darab 2

sudoku


Cairkan otak anda !!!
Here is the puzzle. Good luck!

RPH


MATEMATIK TAHUN 2 (TIMBANGAN BERAT)

 
Video pengajaran Mikro 
  
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Pengajaran Mikro)
Tarikh                                       :  27 September 2011
Masa                                        :  0700 – 0800
Kelas                                        :  2D
Bilangan pelajar                         :  31 orang
Mata Pelajaran                          :  Matematik
Bidang                                      :  Sukatan dan Geometri
Tajuk                                        :  Timbangan Berat
Hasil  pembelajaran                   :  Murid-murid dibimbing untuk:
                                                   11.1   Mengenal unit gram dan unit kilogram
Objektif pelajaran                      :  Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini,
                                                       murid-murid dapat :
                                                      a) mengenal unit gram dan unit kilogram dengan 
                                                          memerhatikan senggatan pada alat penimbang.
                                                      b) mengenal jisim dalam unit gram dan unitkilogram
Pengetahuan Sedia Ada            :  1. Murid telah mengenal pasti istilah yang berkaitan
                                                     dengan timbangan berat (berat, ringan, lebih berat, 

                                                     lebih ringan)
Nilai                                          :  Bekerjasama, yakin diri.
Bahan Bantu Mengajar               :  Alat penimbang, sayur-sayuran, sampel makanan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
                      i.        Set induksi

                     ii.        Aktiviti    :demonstrasi, bersoal jawab – pengunaan bahan bantu  
        mengajar – penggunaan papan hitam – pengukuhan

                    iii.        Penutup : kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran

Pelaksanaan P&P:

Langkah / Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
CatatanLangkah 1:
(Penyampaian Isi Pelajaran)

(10 minit)
1.     Guru mempamerkan dua jenis alat penimbang bagi unit gram dan unit kilogram.
2.     Murid-murid dibimbing untuk mengenal pasti objek-objek yang boleh ditimbang menggunakan alat penimbangntersebut dan menyatakan sebabnya.
3.     Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Nilai:
-Yakin diri.

Masa
Pelaksanaan aktiviti
Minit 1-4
-       Guru mempamerkan alat penimbang di hadapan kelas.
-       Bersoal jawab dengan murid tentang kegunaan alat penimbang.
-       Guru menerangkan unit yang terdapat pada kedua-dua alat penimbang tersebut.
-       Guru meminta murid menyatakan contoh objek ataupun barangan yang boleh ditimbang menggunakan alat penimbang yang dipamerkan.

Minit 5-10
-       Guru menunjukkan demontrasi menimbang objek ataupun barangan menggunakan alat penimbang.
Contoh barangan/ objek yang ditimbang: sayuran, buahan, bekas pensel guru, beg sekolah murid dan seorang murid lelaki.
-       Murid-murid dibimbing untuk menyatakan berat sesuatu barangan / objek.
-       Bagi mengukuhkan kefahaman murid, guru menyoal murid berkaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan.